Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6966,Informacja-nr-192017.html
2022-01-18, 08:37

Informacja nr 19/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 19/2017) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2016 rok

Data publikacji : 30.03.2017

Opcje strony