Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6926,Informacja-nr-122017.html
18.07.2024, 07:36

Informacja nr 12/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 12/2017) przedstawiająca wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 20.02.2017

Opcje strony