Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6838,Informacja-nr-702016.html
2020-07-12, 01:55

Informacja nr 70/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 70/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2016 roku

Data publikacji : 23.12.2016
Data modyfikacji : 23.12.2016

Opcje strony