Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6772,Informacja-nr-602016.html
2020-08-03, 14:29

Informacja nr 60/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 60/2016) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.11.2016

Opcje strony