Nawigacja

Informacja nr 57/2016

UWAGA AKTUALIZACJA: W związku ze zmianą ustawy o efektywności energetycznej świadectwa przetargowe można umarzać do dnia 30 czerwca 2021 r. a nie 2019 r. (tak więc to rok 2020, a nie rok 2018, jest ostatnim rokiem, za który można tymi świadectwami realizować obowiązek).

Więcej w Informacji o terminach i zasadach umarzania świadectw oraz uiszczania opłaty zastępczej przez podmioty zobowiązane

***

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 57/2016) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie: 1) uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetyczne względnie uiszczenia opłaty zastępczej - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r., 2) uzyskania - w wyniku realizacji u odbiorcy końcowego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej - oszczędności energii finalnej lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej względnie uiszczenia opłaty zastępczej - za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz za lata następne

Data publikacji : 28.10.2016
Data modyfikacji : 13.05.2020

Opcje strony

do góry