Nawigacja

Informacja nr 56/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 56/2016) w sprawie Wytycznych w zakresie składania wniosku o zaklasyfikowanie do powstających technologii, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

Data publikacji : 25.10.2016

Opcje strony

do góry