Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6727,Informacja-nr-552016.html
2022-07-03, 05:04

Informacja nr 55/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 55/2016) w sprawie podstawowych obowiązków przedsiębiorstw energetycznych wyznaczonych przez Prezesa URE sprzedawcami zobowiązanymi (Informacja nieaktualna, zastąpiona Informacją Prezesa URE nr 7/2018)

Informacja nieaktualna, zastąpiona Informacją Prezesa URE nr 7/2018 w sprawie podstawowych obowiązków przedsiębiorstw energetycznych wyznaczonych przez Prezesa URE sprzedawcami zobowiązanymi.

Data publikacji : 24.10.2016
Data modyfikacji : 15.01.2018

Opcje strony