Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6723,Informacja-nr-542016.html
2024-02-24, 08:27

Informacja nr 54/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 54/2016) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2016

Data publikacji : 19.10.2016
Data modyfikacji : 07.12.2016

Opcje strony