Nawigacja

Informacja nr 54/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 54/2016) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2016

Data publikacji: 19.10.2016
Data modyfikacji: 07.12.2016

Opcje strony

do góry