Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6717,Informacja-nr-522016.html
2024-03-04, 11:27

Informacja nr 52/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 52/2016) dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2017 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach

Data publikacji : 19.10.2016

Opcje strony