Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6695,Informacja-nr-452016.html
2022-09-29, 00:26

Informacja nr 45/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 45/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2016 roku

Data publikacji : 27.09.2016

Opcje strony