Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6640,Informacja-nr-402016.html
2023-10-01, 16:32

Informacja nr 40/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr (40/2016) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 12.08.2016

Opcje strony