Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6637,Informacja-nr-392016.html
18.04.2024, 15:33

Informacja nr 39/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 39/2016) w sprawie brzmienia art. 43 ustawy - Prawo energetyczne w związku z wejściem w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii - procedura potwierdzania tzw. „efektu zachęty”

Data publikacji : 12.08.2016

Opcje strony