Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6636,Informacja-nr-382016.html
2024-02-24, 16:57

Informacja nr 38/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 38/2016) dla operatorów systemów elektroenergetycznych w sprawie ustania obowiązku przesyłania do Prezesa URE kwartalnych informacji dotyczących opłaty przejściowej

Data publikacji : 12.08.2016

Opcje strony