Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6626,Informacja-nr-372016.html
24.04.2024, 07:54

Informacja nr 37/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 37/2016) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2015 rok

Data publikacji : 05.08.2016

Opcje strony