Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6536,Informacja-nr-252016.html
18.07.2024, 07:37

Informacja nr 25/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 25/2016) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 13.05.2016

Opcje strony