Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6477,Informacja-nr-162016.html
2020-11-26, 10:59

Informacja nr 16/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 16/2016) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2015 rok

Data publikacji : 30.03.2016

Opcje strony