Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6397,Informacja-nr-52016.html
2022-08-09, 04:00

Informacja nr 5/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 5/2016) w sprawie ustalenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) stosowanej do oceny warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej

Data publikacji : 19.01.2016

Opcje strony