Nawigacja

Informacja nr 5/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 5/2016) w sprawie ustalenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) stosowanej do oceny warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej

Data publikacji : 19.01.2016

Opcje strony

do góry