Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6388,Informacja-nr-42016.html
2022-01-18, 08:28

Informacja nr 4/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 4/2016) dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach w sprawie obowiązków przekazywania informacji dotyczącej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej sprzedawcy zobowiązanemu

Data publikacji : 14.01.2016
Data modyfikacji : 18.01.2016

Opcje strony