Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6386,Informacja-nr-22016.html
2024-02-24, 04:22

Informacja nr 2/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 2/2016) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.01.2016

Opcje strony