Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6338,Informacja-nr-442015.html
14.06.2024, 01:53

Informacja nr 44/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2015) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 13.11.2015

Opcje strony