Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6274,Informacja-nr-382015.html
30.05.2024, 12:50

Informacja nr 38/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 38/2015) dla operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych w sprawie przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań dotyczących wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji

Data publikacji : 02.10.2015

Opcje strony