Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6270,Informacja-nr-362015.html
26.05.2024, 13:37

Informacja nr 36/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 36/2015) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2015 roku

Data publikacji : 30.09.2015

Opcje strony