Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6199,Informacja-nr-262015.html
2024-02-24, 04:14

Informacja nr 26/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 26/2015) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.07.2015

Opcje strony