Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6128,Komunikat-nr-182015.html
18.07.2024, 07:44

Komunikat nr 18/2015

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 18/2015) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących wyboru modelu przekazywania przez operatora systemu przesyłowego użytkownikom sieci przesyłowej gazu ziemnego informacji w procesie bilansowania handlowego

Data publikacji : 29.04.2015

Opcje strony