Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6123,Informacja-nr-152015.html
2024-02-24, 02:55

Informacja nr 15/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2015) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom

Data publikacji : 24.04.2015

Opcje strony