Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6123,Informacja-nr-152015-informacja-archiwalna.html
16.06.2024, 20:55

Informacja nr 15/2015 (informacja archiwalna)

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2015) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom

Informacja jest nieaktualna, w związku z nowelizacją art. 27 ust. 2 ustawy o zapasach.

Data publikacji : 24.04.2015
Data modyfikacji : 18.03.2024

Opcje strony