Nawigacja

Informacja nr 11/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 11/2015) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291)

Data publikacji: 30.03.2015

Opcje strony

do góry