Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6075,Informacja-nr-92015.html
24.04.2024, 09:17

Informacja nr 9/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 9/2015) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2014 rok

Data publikacji : 30.03.2015

Opcje strony