Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5977,Informacja-nr-62015.html
2023-12-07, 22:07

Informacja nr 6/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 6/2015) w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2015.

Data publikacji : 17.02.2015

Opcje strony