Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5975,Informacja-nr-52015.html
21.04.2024, 03:15

Informacja nr 5/2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 5/2015) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.

Data publikacji : 13.02.2015

Opcje strony