Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5900,Informacja-nr-402014.html
2020-07-15, 08:13

Informacja nr 40/2014

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 40/2014) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.11.2014

Opcje strony