Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5850,Informacja-nr-352014.html
23.06.2024, 09:28

Informacja nr 35/2014

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 35/2014) w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2013 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej

Data publikacji : 09.09.2014

Opcje strony