Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5831,Informacja-nr-322014.html
2022-05-29, 13:25

Informacja nr 32/2014

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 32/2014) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art.49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.08.2014

Opcje strony