Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5825,Informacja-nr-312014.html
2022-07-03, 07:13

Informacja nr 31/2014

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 31/2014) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Data publikacji : 31.07.2014

Opcje strony