Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5816,Komunikat-nr-292014.html
14.07.2024, 04:02

Komunikat nr 29/2014

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr (29/2014) w sprawie zabezpieczeń majątkowych, koncesjonowania obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą oraz wymierzania kar pieniężnych za wykonywania działalności bez wymaganej koncesji

Data publikacji : 18.07.2014

Opcje strony