Nawigacja

Informacja nr 27/2014

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 27/2014) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane za 2013 rok

Data publikacji : 14.07.2014

Opcje strony

do góry