Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5702,Informacja-nr-132014.html
2022-01-20, 05:50

Informacja nr 13/2014

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 13/2014) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291)

Data publikacji : 31.03.2014
Data modyfikacji : 10.12.2014

Opcje strony