Nawigacja

Informacja nr 13/2014

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 13/2014) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291)

Data publikacji : 31.03.2014
Data modyfikacji : 10.12.2014

Opcje strony

do góry