Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5700,Informacja-nr-112014.html
2024-03-04, 13:09

Informacja nr 11/2014

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 11/2014) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2013 rok

Data publikacji : 31.03.2014

Opcje strony