Nawigacja

Informacja nr 6/2014

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 6/2014 w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2014.

Data publikacji : 24.02.2014

Opcje strony

do góry