Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5643,Informacja-nr-42014.html
2022-05-29, 14:08

Informacja nr 4/2014

Informacja (nr 4/2014) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.02.2014

Opcje strony