Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5470,Komunikat-nr-282013.html
2020-05-30, 00:56

Komunikat nr 28/2013

Komunikat (nr 28/2013) w sprawie obowiązku ustalenia wielkości obowiązkowych zapasów gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa energetyczne zwolnione z obowiązku ich utrzymywania

Data publikacji : 11.10.2013

Opcje strony