Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5295,Informacja-nr-142013.html
25.05.2024, 10:39

Informacja nr 14/2013

Informacja (nr 14/2013) w sprawie uzależniania przez sprzedawców z urzędu, podpisania z wytwórcami energii odnawialnej umowy sprzedaży energii elektrycznej - od uprzedniego podpisania z nimi umowy o świadczenie usługi operatora handlowo-technicznego

Data publikacji : 22.05.2013
Data modyfikacji : 22.05.2013

Opcje strony