Nawigacja

Informacja Prezesa URE

Informacja dla wytwórców i innych podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania informacji i danych niezbędnych do obliczenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2012 rok

Data publikacji : 21.03.2013
Data modyfikacji : 21.03.2013

Opcje strony

do góry