Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5128,Komunikat-Prezesa-URE-nr-22013.html
13.04.2024, 05:07

Komunikat Prezesa URE nr 2/2013

Komunikat Prezesa URE nr 2/2013 w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym

Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 26.02.2013

Opcje strony