Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5071,Informacja-nr-12013.html
24.04.2024, 07:46

Informacja nr 1/2013

Informacja (nr 1/2013) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.01.2013
Data modyfikacji : 14.01.2013

Opcje strony