Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/5033,Informacja-nr-312012.html
30.05.2024, 11:32

Informacja nr 31/2012

Informacja w sprawie wstrzymania dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, zalegających z opłatami za realizację zobowiązań z tytułu zawartych umów „pakietowych”

Data publikacji : 06.12.2012

Opcje strony