Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4771,Informacja-nr-252012.html
2020-07-12, 19:09

Informacja nr 25/2012

Informacja (nr 25/2012) w sprawie stosowanych stawek i zasad rozliczeń związanych z realizacją umów na przekazywanie danych pomiarowych do OSP dla potrzeb rozliczeń na rynku bilansującym przez OSD na rzecz OSDn

Data publikacji : 11.09.2012
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony